ORDE VAN DIENST

Liturgie Pinksteren

Intro

Lied: ‘’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest’ (lied 683)

Welkom

Bemoediging en groet

Lied: ‘Heer raak mij aan’ (lied 695: 1,2,3)

Gebed

Lied: ‘Ze zit als een vogel’ (melodie lied 701, tekst Iona)

Dans: ‘Hoop’ (trailer)

Lezing: Handelingen 2: 1-18 (door gemeenteleden)

Lied: ‘Ik moet weggaan’ (filmpje)

Overweging

Lied: ‘De wind steekt op’ (mel.: God is getrouw, gez. 304)

Gebeden, stil gebed, acclamatie: ‘Voorbedelied’

Onze Vader gesproken

Collecten

  1. Zending (in Marokko), via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Kerk in Actie noodhulp)
    2. Coronavieringen vanuit deze kerk: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering)

Lied: ‘Geest van hierboven’ (lied 675)

Zegen

Lied: ‘Overvloedig geef ik u’ (lied 428)

Gebed

Wil je meebidden tijdens de kerkdienst, doe mee

* Onderaan op deze pagina
* In onze live chat op YouTube

Kaarsje branden

Wil je laten weten dat je aan iemand denkt of voor iemand wil bidden, steek een kaarsje op.

GEEF JE GEBED DOOR

Vieren doen we samen. Geef hieronder jouw gebedspunten voor de coronaviering op zondag

DE CORONAVIERING WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR