ORDE VAN DIENST

Voorgangers in de zomertijd:

12 juli: ds. Otto Grevink
19 juli: ds. Marloes Meijer
26 juli: ds. Marieke van Baest
2 augustus: ds. Elso Venema (aanvang 10u!)
9 augustus: ds. Ada Endeveld
16 augustus – 6 september: ds. Otto Grevink

Liturgie 2 augustus

Intro

Lied NLB 150a:1,2,3,4 “Geprezen zij God!”

Bemoediging en groet

Gebed

Kindermoment

Verkondiging

Lied “God so loved, that he gave his Son”

Lezing (NBV): Romeinen 8:1-4 en 2 Korintiërs 3:6-11

Lied NLB 686 “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”

Overweging

Lied “Our God is greater” (Chris Tomlin) (Ruud Hoevenaar)

Geloofsbelijdenis

Lied NLB 103a:1,4 “Loof nu, mijn ziel de Here en prijs zijn grote Naam”

Dankzegging en voorbede

Lied NLB 1006 “Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen”

Collecten:

  1. Voedselbank Tilburg, via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. ‘Voedselbank Tilburg’)
  2. Coronavieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering)

Tijdens collecte: Opwekking 832 “Waar U verschijnt, wordt alles nieuw”

Zegen

Lied NLB 416:1,4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Gebed

Wil je meebidden tijdens de kerkdienst, doe mee

* Onderaan op deze pagina
* In onze live chat op YouTube

Kaarsje branden

Wil je laten weten dat je aan iemand denkt of voor iemand wil bidden, steek een kaarsje op.

GEEF JE GEBED DOOR

Vieren doen we samen. Geef hieronder jouw gebedspunten voor de coronaviering op zondag

DE CORONAVIERING WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR